REPARACIÓ LÍNIA MARRÓ

 

Dins de la reparació de línia marró pots sol · licitar el pressupost per als següents tipus d’equips de qualsevol marca (multimarca):

 • Televisors
 • Aparells de TDT
 • Vídeos
 • Videocàmeras
 • Aparells de ràdio
 • Cd’s (discs compactes)
 • Cadenes d’ alta fidelitat (HI-FI)
 • Altaveus
 • Equalitzadors
 • Tocadiscs
 • Taules de mescles
 • Ordinadors personals
 • Impresores i equips informàtics
 • Aspiradors
 • Mòbils
 • Petits electrodomèstics, etc.
Professionals en la reparació, manteniment i neteja d'equips de mescla professionals, semi-professionals i domèstics.

Profesionales en la reparación, mantenimiento y limpieza de equipos de mezcla profesionales, semi- profesionales y domésticos

Professionals en la reparació, manteniment i neteja d’equips de mescla professionals, semi-professionals i domèstics

Considerem important la reparació d’aquests equips perquè d’aquesta manera contribuïm a la millora mediambiental. Bé és cert que els equips de fa anys són voluminosos, però també és cert que destaquen per la qualitat dels seus components i per no tenir una obsolescència programada tan elevada. La substitució d’equips antics per altres moderns, miniaturitzats i digitalitzats, amb menor volum i moltes més prestacions, ha modificat de manera significativa la situació, encarint qualsevol tipus de valorització i reciclatge amb el consegüent perjudici al medi ambient ja que:

 • Cada vegada generem major quantitat de residus procedents del sector
 • Sistemes de recollida que provoquen nous costos
 • Les tendències de la Unió Europea que ja ha elaborat els primers esborranys de normativa en aquest camp

Per tots aquests motius, en EleTec Sabadell pensem que és de vital importància que reparis teus equips en desús, per afavorir la descontaminació i valorització d’aquests equips que sense una reparació adequada, entrarien a formar part de la gran muntanya d’equips electrònics sense reciclar.

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.