RECEPCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE SENYALS

 

Distribució de senyals al nostre domiciliEl nostre habitatge ens ofereix un ampli ventall de possibilitats pel que fa a telecomunicacions es refereix.

La instal·lació més senzilla és la que ens permet enviar el senyal de televisió a una altra habitació o diverses.

No sempre haurem de recórrer el cablejat físic d’un televisor a un altre gràcies a que existeixen canalitzacions encastades.

Una de les instal·lacions més sol·licitades consisteix a redirigir el senyal de qualsevol plataforma de pagament: D +, Imagenio, Ono … a tots els televisors de la casa. Ja que estem pagant una quota, el més rendible és decidir a quin televisor ho volem veure.

Si tenim un DVD i 4 televisors podem rebre-ho en qualsevol d’ells, mitjançant els pertinents equips d’amplificació i distribució.

Hi ha casos en què no hi ha possibilitat de passar cable coaxial a una habitació per veure una plataforma de pagament. En aquest cas disposem d’equips de transmissió sense fils emissor/ receptor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.